Podsumowanie video raportu Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Andrzej Marczak z KPMG w Polsce mówi o wydatkach Polaków na dobra luksusowe w 2014 roku.

Z filmu dowiecie się m.in.:

  • jaka jest liczebność osób zamożnych i bogatych oraz jak te grupy są definiowane w badaniu,
  • o ile wzrosła wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce i jaki segment produktów się do tego przyczynił w największym stopniu,
  • jakie są przewidywania KPMG dotyczące wzrostu rynku w latach 2015-2018,
  • jak majątek Polaków wygląda na tle przeciętnego obywatela UE i ile czasu potrzebujemy by się z nimi zrównać.
Raport jest piątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem tegorocznej edycji badania było ukazanie profilu bogatego Polaka – kim jest, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Tegoroczna edycja raportu oparta jest na badaniu na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków, przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynoszącym co najmniej 7 127 zl
POBIERZ RAPORT