3 etapy podróży klienta

Jak klient podejmuje decyzję o zakupie danego produktu lub usługi?

Podróż kupującego, to aktywny proces badawczy podczas, którego konsument podejmuje decyzję o zakupie. Wiedza jak przebiega „podróż twojego klienta” jest kluczem do stworzenia możliwie najlepszej zawartości na stronie.

Zamiast mówić o górnej, środkowej i dolnej części leja sprzedażowego, możemy odwołać się do podróży kupującego. To doświadczenia zakupowe klienta opisują 3 etapy: świadomości, przemyślenia i decyzji.

Każdemu z nas, z pewnością są doskonale znane, bo wielokrotnie był na miejscu kupującego. To sekwencja, kolejno następujących po sobie czynności, które podejmujemy gdy mamy do czynienia z problemem do rozwiązania. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań dokonujemy wyboru jednego.

1. Etap świadomości

Etap w którym konsument uświadamia sobie problem lub potrzebę. Natrafia na przeszkody, które będzie musiał pokonać. Podejmuje próbę poznania przyczyn, stara się określić ramy, nadać nazwę problemowi.

2. Etap przemyślenia

Na tym etapie potencjalny klient rozważa wszystkie dostępne drogi prowadzące do rozwiązania problemu. Zastanawia się, który produkt lub usługa najlepiej zaspokoi uświadomioną potrzebę lub rozwiąże nazwany problem.

3. Etap decyzji

Etap w którym potencjalny klient podejmuje ostateczną decyzję. Jaką przyjąć strategię w celu rozwiązania problemu? Który dostawca oferuje najlepsze warunki zakupu produktu? Długa lista wszystkich branych pod uwagę dostawców produktów i usług może zostać zredukowana do krótkiej listy, która ułatwi podjęcie ostatecznej decyzji.

Jak zawartości na stronie może wspierać sprzedaż?

Odbywając „podróż klienta” z jego perspektywy można dowiedzieć się jak klient podejmuje decyzję o zakupie produktu lub usługi na twojej stronie. Przygotować zawartość strony tak by uświadamiała potrzeby, pogłębiała wiedzę i rozwiązywała problemy potencjalnych klientów odwiedzających stronę.

Obecnie wciąż na większości stron internetowych przedsiębiorstw lub organizacji doświadczenia zakupowe klienta nie jest brane pod uwagę. Firmy usługowe, sklepy skupiają się na przedstawieniu cech produktów i usług, które oferują oraz dlaczego są najlepszym wyborem dla potencjalnego klienta. Zamiast przygotować zawartość dla odwiedzających (potencjalnych klientów), którzy są na różnych etapach procesu sprzedażowego.

A ty jak dobrze znasz „plan podróży twojego klienta”?

Jak twoja oferta wygląda w oczach klientów na różnych etapach podróży kupującego?

Zamów 20 minutową konsultację telefoniczną.

Nasz konsultant zadzwoni w ciągu 24 godzin.