Jak użytkownicy skanują treści na stronach internetowych?

Badania śledzące ruch oczu podczas przeglądania stron internetowych pokazały, że użytkownicy poznają zawartość – „czytają treści na stronie„, przesuwając wzrokiem po kształcie zbliżonym do litery „F”.

F jak „fast”, bo użytkownicy szybko czytają treści na stronach internetowych. W ciągu kilku sekund, ludzkie oczy pobieżnie przeglądają zawartość w poziomych i pionowych sekwencjach ruchu. Badania Nielsen Norman Group dowiodły, że ten sposób konsumpcji treści jest dominujący na wielu typach stron w sieci i podczas wykonywania różnych zadań, które stawiano przed użytkownikami.

Czytanie treści na stronie

Ten charakterystyczny wzór przeglądania stron w sieci wygląda w przybliżeniu jak litera „F” i jest sekwencję składającą się z 3 elementów.

  1. Użytkownik najpierw przesuwa wzrokiem w poziomie. Zwykle w poprzek górnej części strefy zawartości. Ten początkowy element tworzy górny pasek litery F.
  2. Następnie użytkownik przenosi wzrok nieco niżej i znów czyta wiersz tekstu w ruchu poziomym. Zwykle jest to krótszy obszar ruchu niż na początku. Ten dodatkowy element tworzy dolną poprzeczkę litery F.
  3. Wreszcie, użytkownik skanuje zawartość blisko lewej strony w ruchu pionowym. Czasami jest to dość powolne i systematyczne skanowanie, a czasem szybki i pobieżny rzut oka na zawartość. Ten ostatni element stanowi trzon litery F.

Oczywiście na sekwencję skanowania stron nie zawsze składają się 3 elementy. Czasami użytkownicy na koniec strony czytają cały wiersz, a wtedy wzór wygląda bardziej jak litera E niż F. Innym razem czytają dokładnie tylko górny wiersz, dzięki czemu wzór wygląda jak odwrócona litera L (z poprzeczką u góry). W większości przypadków jednak schemat konsumpcji treści (czytanych od lewej do prawej) przypomina F, chociaż odległość pomiędzy górną i dolną poprzeczką może być różna.

„Czytanie treści na stronie” – wskazówki dla twórców

Implikacje wynikające z opisanego schematu przeglądania treści zbliżonego do litery „F” dają jasne wskazówki, co do projektowania stron internetowych. Sugerują następujące wytyczne dotyczące organizacji zawartości na stronach w sieci:

  • Użytkownicy przeczytają tekst pobieżnie. Dokładne czytanie, słowo po słowie w Internecie jest rzadkością. Zwłaszcza w przypadku stron skierowanych do klientów biznesowych. W sytuacji gdy potencjalny klient prowadzi wstępne badania ofert na potrzeby przygotowywanych list dostawców, rzadko kiedy zagłębia się szczegółowo w publikowane treści. Raczej skanuje zawartość w poszukiwaniu słów kluczowych.
  • W pierwszych 2 akapitach powinny się znaleźć najważniejsze informacje. Jest nadzieja, że użytkownicy rzeczywiście przeczytają kawałek treści, który znajduje się na samej górze strony. Jednak musisz zdać sobie sprawę, że w większość przypadków więcej wyniosą z akapitu pierwszego niż z drugiego. Bo zwyczajnie pierwszy akapit przeczytają dokładniej.
  • Zacznij od nagłówków, akapitów, wypunktowanych list oraz słów niosących informację. Użytkownicy zwrócą uwagę na wymienione elementy podczas pobieżnego procesu skanowania w pionie – początku treści z lewej strony. W większości przypadków będą to maksymalnie 4 słowa. Choć naturalnie trzecie słowo w wierszu przeczytają znacznie rzadziej niż pierwsze dwa.

Szczegółowe skanowanie treści

Z pewnością istnieją strony internetowe, które charakteryzuje inny sposób konsumpcji zawartości przez odwiedzających. Jednak warto się zastanowić jak to niesie konsekwencje. Bo nie bez powodu strony z treściami wideo buduje się inaczej niż strony blogów osobistych i jeszcze inaczej niż strony sklepów w Internecie. Dlatego trzeba śledzić zachowania użytkowników i analizować poszczególne strony na bieżąco, bo odstępstwo od normy może oznaczać gorszy odbiór strony przez odwiedzających.

Nie bez przyczyny wzór skanowania większości stron przypomina literę F. Strony, który zaprojektowane są, tak by wykorzystać ten fakt na swoją korzyć są lepiej oceniane przez użytkowników. Przekłada się to na dłuższy czas spędzany przez odwiedzających na stronie, większą ilość odsłon podczas jednej wizyty oraz większą częstotliwość odwiedzin. Wszystkie te parametry korzystnie wpływają na zaangażowanie, sprzedaż i budowanie wizerunku strony (marki) w sieci.

Jednak najważniejszym czynnikiem decydującym o użyteczności zawartości na stronie jest zrozumienie tego w jaki sposób użytkownicy czytają treści w Internecie. Musisz zrozumieć, że ludzie konsumują zawartość stron internetowych inaczej niż treści w mediach tradycyjnych tj. prasa codzienna i kolorowe magazyny.

Źródło:
1. Artykuł inspirowany materiałem Jacoba Nielsena: F-Shaped Pattern For Reading Web Content

Rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć sprzedaż przez stronę. Wyposażone w platformę do generowania leadów.

jak zoptymalizować stronę docelową

Rozwiązanie dla profesjonalistów: blogerów lub wydawców internetowych. Wyposażone w platformę do angażowania odbiorców.

Rozwiązanie do sprzedaży produktów lub usług przez Internet. Zintegrowane z platformą do lojalizacji klientów.